Direct naar de inhoud van deze pagina

Fondsen

Fonds 1818
Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen, verenigingen en groepjes particulieren ten behoeve van projecten binnen de regio waarin het fonds gevestigd is. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.

Contact
T. 070 - 364 11 41
Bezoekadres
Riviervismarkt 4
2513 AM Den Haag
Postadres
Postbus 895
2501 CW Den Haag
Voorlichting en Communicatie
T. 070 - 375 49 57
E. info@fonds1818.nl


Fonds Sluyterman van Loo
Als Stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Contact:
Velserweg 20
1942 LD Beverwijk

T. 0251 260650
E. info@fondssluytermanvanloo.nl


Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Contact:
Herengracht 524A
1017 CC Amsterdam

T. 020-6233246

Mevrouw Drs. E.M.L. den Braber (ma t/m do)


Gravin van Bylandtstichting
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

Contact:
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Wassenaarseweg 64
2596 CJ Den Haag

T. 070-3246936
E. info@bylandtstichting.nl


Het Oranje Fonds
Voor sociale initiatieven. Van buurthuizen tot projecten die jongeren kansen geven of kwetsbare mensen uit hun isolement halen.

Contact:
E. info@oranjefonds.nl
T. 030 656 45 24
Bezoekadres:
Maliebaan 18
3581 CP Utrecht
Postadres:
Postbus 90
3500 AB Utrecht


Interparochiale Charitas Instelling van de r.k.-parochie te Voorschoten (ICI-Voorschoten)Hulp aan mensen in financiële nood, een concrete activiteit. De ICI biedt (eenmalige) financiële hulp en begeleiding ook in noodsituaties.

Contact
T. 071- 5621924
E. secretaris.ici.voorschoten@gmail.com

Jeugdsportfonds
Wij werken samen met het Jeugdsportfonds
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Contact:
E. consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl

T. 0174244940


Madurodam Kinderfonds
Sinds 1952 schenkt Madurodam haar opbrengst, jaarlijks tussen de 600.000 en 1 miljoen euro, aan goede doelen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Nederland en Caribisch Nederland. Voor kleine projecten geldt een maximum leeftijd van 18 jaar.

Bezoekadres:
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag

T. 070-4162400
E. info@madurodam.nl


Rabobank Stimuleringsfonds
Rabobank Regio Den Haag sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Vier keer per jaar kan er een aanvraag worden gedaan voor het Stimuleringsfonds. Het fonds wil initiatieven in ons werkgebied aanmoedigen. De stimuleringsfondscommissie, die bestaat uit ledenraadsleden, beoordeelt de binnengekomen aanvragen en wijst de bedragen toe.


Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije Utrecht
Voor inwoners, die door ziekte of een handicap in financiële problemen zijn geraakt.

Contact:
Springweg 25
3511 VJ Utrecht
Maandag t/m woensdag 10.00-17.00
T. 030-2313276
E. info@rdo.nl


Schipholfonds
Stichting het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol om de maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving tot uiting te brengen. Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om sportief bewegen te bevorderen. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het Schipholfonds.

Contact:
T. 06-46198818
E. info@schipholfonds.nl


Steunstichting Gezondheidszorg Voorschoten
De stichting steunt en bevordert de Gezondheidszorg in Voorschoten en daarbuiten.

Contact:
SSGV
John F. Kennedyplantsoen 49
2252 ET Voorschoten

E: info@ssgv.nl


Stichting Algemeen Nut van Voorschoten
Het Nut van Voorschoten heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (nieuwe) sociale initiatieven in Voorschoten die de sociale cohesie in de samenleving versterken.

Contact:
Secretaris: mevrouw J.A. Buijs-De Graaff, buijsdegraaff@ziggo.nl
Voorzitter: de heer R. van Staalduine, rvstaal@gmail.com


Stichting Katapult
Sponsort projecten voor en met jongeren in Voorschoten en omgeving.

Contact:
E. stichtingkatapult@live.nl


Stichting Urgente Noden

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden zij hulp bij acute financiele nood. Zij helpen als andere loketten gesloten blijven.

SUN Leiden behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst de spelregels bij 'Voor wie?'.

SUN Leiden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Leiden, maar wil u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland: www.sunnederland.nl. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. Daarin werken de gemeente Leiden, donateurs, fondsen en kerken en dienstverleningsorganisaties samen.

Contact:
Oude Rijn 44b
2312HG Leiden

T. 071-5122337
E. info@sunleiden.nl


VSBFonds

Steunt projecten die de ontwikkeling van mensen centraal stellen en hen in staat stellen mee te doen aan de samenleving.

Contact:
Vragen over indienen van een aanvraag:
T. 030 230 33 03
E. info@vsbfonds.nl

Bezoekadres:
Maliebaan 14
3581 CN Utrecht

Postadres:
Postbus 16
3500 AA Utrecht