Direct naar de inhoud van deze pagina

Gezin & Jeugd

Cascadens
Bureau voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Training, Coaching en Advies voor volwassenen, adolescenten en kinderen.
Coaching en Counseling van kinderen, pubers en adolescenten tot 23 jaar vanuit de talenten die elk van hen in zich heeft. Coaching van volwassenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en begeleiding bij outplacement. Ik werk met inzichten uit de oplossingsgerichte Therapie, Socratische dialoog, NLP, RET, Gestaltpsychologie, systeem-, cognitieve- en ontwikkelingspsychologie.
Contact:
Papelaan 85-L
2252EG Voorschoten
06-30373134

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Voor kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien of jeugdhulp
Wie werken er?
Jeugd verpleegkundigen en de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werkers en school maatschappelijk werkers van Kwadraad, jongerenwerkers, jeugdconsulenten van de gemeente, MEE consulenten van Stichting MEE en ambulant begeleiders en 16+ coaches van Cardea.
Voor direct advies of het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek, bel (088) 654 93 80. We zijn elke ochtend van 9 tot 12 telefonisch bereikbaar. Bel je na 12 uur: spreek je naam en telefoonnummer in dan bellen we je zo snel mogelijk terug.
Bij crisis: bel binnen kantoortijd in acute situaties (070) 3 450 506. Buiten kantoortijd in acute situaties (070) 379 51 60.
Inloopspreekuur: het CJG Voorschoten heeft verschillende inloop spreekuren. Kijk op de website voor meer informatie over de inloopspreekuren.
Bezoekadres: Zwaluwweg 4 2251 MV, Voorschoten.

Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Hollands Midden bestaat uit de drie sectoren: Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ), Algemene Gezondheidszorg (AGZ) .en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis.(MZVT). Daarnaastworden verschillende diensten van de GGD HM verzorgd vanuit het stafbureau RDOG.
Contact:
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, Centrum voor Jeugd en Gezin
Zwaluwweg 4
2251 MV, Voorschoten
jgzvoorschoten@ggdhm.nl
088 - 254 23 84
Inloopspreekuur maandag 11.30 - 12.00 uur
JGZ team basisonderwijs
088-3083238
jgz-voorschoten@ggdhm.nl

Jeugd- & Jongerenwerk
Het informatiewerk van Jongerenwerk Voorschoten is er voor jongeren van 10 t/m 23 jaar die vragen hebben over werk, onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten, gezondheid, seks of vrije tijd. Je kunt bij ons terecht voor gratis en vrijblijvende informatie en advies. We denken met je mee en bepalen samen met jou wat je het beste kunt doen. Heb je meer hulp nodig? Dan verwijzen wij je door naar de juiste instantie.
Contact:
Zwaluwweg 4 2251 MV Voorschoten
info@stjjmh.nl
0182 – 640694

Jongerenloopbaancentrum
Contact:
Werkplein Corbulo
Pr. Bernhardlaan 183, Voorburg
14070 toets 2 en vraag naar het Jongerenloopbaancentrum
jongerenloopbaancentrum@leidschendam-voorburg.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur. Je wordt direct geholpen of we maken een afspraak.

Kinder En Jeugd Diagnostisch Centrum Voorschoten (KDC Voorschoten)
KDC Voorschoten is een praktijk voor psychologie en psychotherapie, gespecialiseerd in kinderen, jongeren en studenten.
Psychologische diagnostiek vormt standaard onderdeel uit van de aanmelding.
Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie
Contact:
Papelaan 85/V
2252 EG, Voorschoten
071-5611636

Praktijk Gera Koster – Voor Psychologische hulp
Praktijk Gera Koster, is een psychologiepraktijk voor EMDR-therapie (kinderen en volwassenen) en kinder- en jeugdtherapie.
In deze praktijk kunnen cliënten met trauma's (onverwerkte, nare ervaringen), via een evidence based en geprotocolleerde methode op een snelle en efficiënte manier geholpen worden de negatieve lading van deze ervaringen verminderen, waardoor heftige emoties afzwakken en er een andere kijk kan komen op zichzelf in deze situatie.
Contact:
Papelaan 85-Z
2252EG Voorschoten
(tegenover station Voorschoten)
06-38003492

De Waag
De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend.
Contact:
Haagweg 5
2311 AA Leiden
Tel: 071 - 516 24 10
Fax: 071 - 516 24 11