Direct naar de inhoud van deze pagina

Gezondheid & Welzijn

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG


Cascadens
Bureau voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Training, Coaching en Advies voor volwassenen, adolescenten en kinderen.
Coaching en Counseling van kinderen, pubers en adolescenten tot 23 jaar vanuit de talenten die elk van hen in zich heeft. Coaching van volwassenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en begeleiding bij outplacement. Ik werk met inzichten uit de oplossingsgerichte Therapie, Socratische dialoog, NLP, RET, Gestaltpsychologie, systeem-, cognitieve- en ontwikkelingspsychologie.

Contact:
Papelaan 85-L
2252EG Voorschoten

T. 06-30373134

CenSeRe – Centrum voor psychiatrie, relationele en seksuele gezondheid
Biedt therapie voor individuen en relaties. Geeft onderwijs aan professionals in de zorg. Biedt coaching en supervisie.
Contact:
Papelaan 85-d
2252 EG Voorschoten

T. 06-49752783

Curium – Academisch centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie
Behandelen gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Aan een behandeling gaat onderzoek vooraf, waarbij het gezin standaard betrokken wordt. Omdat het Curium verbonden is aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), hoort onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek ook tot onze taken.
Bezoekadres:
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
Postadres:
Postbus 15
2300 AA Leiden

T. 071 – 5159600
fax patiëntgebonden informatie: 071 – 5159653

Derivo
Derivo kan zorgen voor betaalbare persoonlijke aandacht van veelal oudere dienstverleners met wie u gezellige en leuke dingen onderneemt (boodschappen doen, spelletjes spelen, wandelen, naar kapper, huisarts of tandarts, hulp bij administratie of klusjes in en om het huis etc.).
Contact:
T. 071-5611972
E. info@derivo.nl


Drempelcoach – Coaching & counseling
Drempelcoach is gespecialiseerd in het verwerken van trauma, PTSS, depressiviteit en andere blokkerende factoren die jou in de weg staan om jezelf te kunnen zijn.
Contact:
T. 085 3010888

Faalangst-therapie Elly den Herder
Knikkende knieën, trillende handen, duizeligheid…. buikpijn, maagpijn, hoofdpijn… Slecht slapen, veel piekeren, onrust, black-out, niets meer weten, niets meer kunnen. En dat juist op momenten dat je prestaties moet leveren? Misschien heb je faalangst. Letterlijk: angst om te falen. Maar de diepere angst daarachter is altijd de angst om negatief beoordeeld te worden.
Contact:
Elly den Herder-Michielsen
Papelaan 57
Voorschoten

E. info@faalangsttherapie.nl

Geheugentraining van Topaz
Wist u dat u uw geheugen kunt trainen? Uit onderzoek is gebleken dat u mentaal langer fit kunt blijven door regelmatig uw geheugen te trainen. Bij geheugentraining worden uw hersenen aan het werk gezet. door middel van verschillende spellen, zoals bijvoorbeeld het Van Dale Spel wordt uw korte- en lange termijn geheugen getraind. Er wordt o.a. regelmatig gebruik gemaakt van de Braintrainer, een spelcomputer die speciaal voor ouderen is ontwikkeld. De geheugentraining wordt gegeven tijdens de oneven weken van het jaar op maandag om 14.30 uur in de bibliotheek van Topaz Foreschate op de tweede verdieping. De eigen bijdrage is € 3,50, contant te voldoen aan vrijwilligster Irene. Deze training is voor iedereen toegankelijk. Vooral aanmelden is niet nodig.
Locatie:
Rouboslaan 1
2252 TM Voorschoten

T: 071 5614 931
E: csb@topaz.nl

GGZ Rivierduinen
GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Contact:
Postbus 405
2300 AK Leiden

T. 071 890 65 65 (voor algemene vragen)

GGZ Informatiepunt Holland Rijnland
Het GGZ Informatiepunt Holland Rijnland is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal gelegen informatiepunt en het functioneert onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de zorg.
Wij verstrekken informatie en geven advies over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Verder verwijzen wij naar regionale en landelijke belangenorganisaties en instanties.
In het informatiecentrum zijn voorlichters aanwezig die je gratis van informatie kunnen voorzien. Het team van voorlichters bestaat uit vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid en een professionele kracht.

Contact:
Hooigracht 12/14
2312 KS Leiden

T. 071-5147420

Inloophuis Psychiatrie
Het Inloophuis is een huiskamer. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Een plek om vrienden te maken of gewoon stil te zijn. Los van de GGZ biedt het Inloophuis een onafhankelijke, gezellige ontmoetingsplek voor mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest. Je bent er van harte welkom!
Contact:
Hooigracht 12-14
2312 KS Leiden

T. 071-5141808
E. info@inloophuis-psychiatrie.nl

Praktijk Gera Koster – Voor Psychologische hulp
Praktijk Gera Koster, is een psychologiepraktijk voor EMDR-therapie (kinderen en volwassenen) en kinder- en jeugdtherapie.
In deze praktijk kunnen cliënten met trauma's (onverwerkte, nare ervaringen), via een evidence based en geprotocolleerde methode op een snelle en efficiënte manier geholpen worden de negatieve lading van deze ervaringen verminderen, waardoor heftige emoties afzwakken en er een andere kijk kan komen op zichzelf in deze situatie.

Contact:
Papelaan 85-Z
2252EG Voorschoten
(tegenover station Voorschoten)

T. 06-38003492


GEHANDICAPTENZORG


Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We gebruiken onze expertise zodat cliënten zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit kan in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of op een van onze locaties.
Contact:
Algemeen adres
Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda
Postbus 604 2800 AP

T. 0182 57 58 00
E. info@gemiva-svg.nl


Stichting De Zorghulp
Inwonende thuiszorg voor ouderen en gehandicapten. Stichting De Zorghulp is een non-profit organisatie die in heel Nederland en België opereert en zorgt voor betaalbare hulpen welke in bijna alle gevallen door de PGB vergoed worden. Er wordt gewerkt met EU personeel uit voornamelijk Slowakije. De constructie is getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en de Arbeidsinspectie. Er worden au-pairs/zorghulpen geplaatst na zorgvuldige screening en profielgesprekken.

Contact:
Bloemstede 246
3608 VL Maarssen

T. 0346-252959
E.. info@stichtingdezorghulp.nl

Stichting MEE
MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. We hebben geen eigen zorgaanbod, maar geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. MEE is specialist in het werken voor mensen met:
•een verstandelijke beperking
•lichamelijke beperking
•chronische ziekte
•niet-aangeboren hersenletsel
•een vorm van autisme

Contact:
Neem contact op met het MEE Servicepunt via:
Postbus 1088
2600 BB Delft

T. 088 7 752 000

Stichting Sint Jansland
Met het theehuis willen wij in de eerste plaats een werkervaringsplaats bieden aan jongvolwassenen met een autistische stoornis, een spraak-taal stoornis of een lichamelijke handicap, zodat ze werkervaring kunnen op doen. Daarnaast willen we met het theehuis de bezoekers van de begraafplaats een warme en sfeervolle plek bieden om even rustig te kunnen nadenken of een gesprek te kunnen voeren alvorens in het dagelijks leven terug te keren.
Contact:
T. 071-5612089
E. info@theehuisjansland.nl
Website: TheehuisJansland.nl
Postadres:
Rosenburgherlaan 7
2252 AX Voorschoten


Stichting Villa Voorschot
Een duurzaam woon- en werkhuis voor jongvolwassenen met autisme in Voorschoten.
Contact:
Richard Wagnerlaan 28
2253 CD Voorschoten


HUISARTSEN


Huisartsenpraktijk Prescott en Nijst
Dhr. O.C.P. Nijst
Mevr. L.A.C.M Prescot - de Wit
Contact:
Leidseweg 59
2253 AA Voorschoten
T. 071-5612356

Huisartsen Praktijk61
Mevr. A.L. Oudshoorn
Mevr. J.I. Zinkweg
Contact:
Leidseweg 61
2253 AA Voorschoten
T. 071-5615417

Huisartsenpraktijk B.M.F. Gerts
Dhr. B.M.F. Gerts
Professor van der Waalslaan 25
2251 GH Voorschoten
T. 071-5613960

Huisartsenpraktijk De Lindehoeve
Dhr. R.H. de Vries
Mevr. H.A.M. van den Hurk
Mevr. H.L. Lion
Contact:
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
T. 071-5613032

Huisartspraktijk Leidseweg 95
Dhr. R.J. Michelsens
Mevr. N.A. Vorwald
Contact:
Adres: Leidseweg 95
2253 AA Voorschoten
T. 071-5612118

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan
Dhr. O.C. Eysden
Mevr. C. Gosselaar
Contact:
Adres: Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
T. 071-5612520

Huisartspraktijk S. Farsi
Dhr. S. Farsi
Contact:
Adres: Jan Evertsenlaan 2
2253 XG Voorschoten
T. 071-5762159HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING


Meldpunt zorg en overlast
Contact:
www.ggdhm.nl
E. meldpuntzhn@ggdhm.nl
T. Bureaudienst elke werkdag 9 – 17 uur 088-3083620 (hierna voicemail)
Burgermeldingen op maandag, woensdag en vrijdag van 9 – 12 uur op 0900-1102040
Steunpunt Huiselijk Geweld en Tijdelijk Huisverbod
Contact:
0900-1262626 Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

Veilig Thuis
Veilig Thuis Hollands Midden is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de gemeente. Bij Veilig Thuis kun je terecht voor advies en melding over alle vormen van geweld en zorgelijke situaties in huiselijke kring. Bij Veilig Thuis kun je terecht voor jezelf of als je je zorgen maakt om een ander. Ook als het alleen om vermoedens gaat. Denk daarbij niet alleen aan lichamelijk geweld maar ook aan geestelijk geweld en verwaarlozing.
Kijk voor meer informatie op www.veiligthuishollandsmidden.nl of bel 0800­2000. Veilig Thuis is 24 uur per d
ag bereikbaar

.

OVERIG

Buurtzorg Voorschoten
In 2013 zijn ervaren verpleegkundigen en verzorgenden gestart met het Buurtzorgteam Voorschoten. Het voordeel van een klein team verpleegkundigen is dat er altijd een vertrouwd gezicht komt en dat elke verpleegkundige goed op de hoogte is wat er speelt. Zo is de continuïteit van zorg gewaarborgd. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Wij kunnen hulp bij douchen/ wassen/kleden leveren, wondzorg, stomazorg, ambulant zwachtelen, injecteren, sondevoeding, VAC- therapie en ondersteuning bij dementie, ernstig ziekbed en overlijden. Nieuwe cliënten kunnen worden aangemeld door de huisarts of vanuit het ziekenhuis. Maar mensen zelf kunnen zich ook aanmelden. .

Contact:
T: 06 - 83604177


Fleur de Dag

Fleur de Dag is er voor het welbevinden van ouderen. Welbevinden betekent lekker in je vel zitten en tevreden zijn in het dagelijks leven. Fleur de Dag geeft één op één aandacht, ontzorgt en is aanvullend op familie, mantelzorger en beroepskracht. Zo dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van de ouderen.

Contact:
Boekerslootlaan 9
2201 BT Noordwijk
E. info@fleurdedag.nl
T. Ellen Devilee 06 3064 4394 ellen@fleurdedag.nl
T. Pauline Muller 06 5538 1539 pauline@fleurdedag.nl


Particuliere Thuiszorg Zuster Jansen
Contact:
Asterweg 19 D12
1031 HL Amsterdam

Postbus 36371
1020 MJ Amsterdam


Radius Welzijn
Maaltijden en alarmsystemen
Contact, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
T. 071-7074200
E. info@radiuswelzijn.nl


Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Sinds 1986 biedt de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Leiden en omgeving ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase De doelstelling is: "Aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten bieden vrijwilligers aandacht en ondersteuning, zodat het mede mogelijk wordt gemaakt dat ze thuis kunnen verblijven in de laatste levensfase". Middels deze website informeren wij u graag nader over het werk van de VPTZ.. Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met de coördinator van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving, mevrouw Annette Kemerink of mevrouw Eveline Zoet-Bal.

Contact:
Secretariaat: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en Omgeving
Nassaulaan 32
2341 ED Oegstgeest

T. 06-51002071
E. terminalethuiszorg@gmail.com


Zuster Jansen Particuliere Thuiszorg
Zuster Jansen is een particuliere thuiszorg organisatie, gespecialiseerd in landelijke 24-uurs verpleging en verzorging. Zuster Jansen kent geen wachtlijsten en werkt met vaste teams.

Contact:
Asterweg 17AB
1031 HL Amsterdam

T. 020-2148840
E. info@zusterjansen.nl