Direct naar de inhoud van deze pagina

Werk & Inkomen

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Via de Bbz-regeling kun je (als ondernemer) mogelijk aanspraak maken op verschillende vormen van ondersteuning.
Contact:
14071 deskundige van de afdeling Bbz.

Budgetbeheer/coaching
Financiële en administratieve ondersteuning op het gebied van:
- Beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend)
- Inkomensbeheer op contractbasis
- Budgetbeheer veelal tijdens of na schuldbemiddeling

Contact:
T. 088-8228228

Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten
De Cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie in Voorschoten, die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden en iedereen die valt onder de Participatie wet. Deze raad bestaat uit belangenbehartigers en vertegenwoordigers van deze doelgroep. De Cliëntenraad bevat géén raadsleden of ambtenaren van de gemeente. De Cliëntenraad kan geen persoonlijke belangen van cliënten behartigen, maar wel signalen doorgeven aan de beleidsmedewerkers en de leidinggevenden van de consulenten. Voor individuele cliëntzaken kun je terecht bij het loket van de Sociaal Raadvrouw.
Contact uitsluitend op afspraak

E. clientenraad@cszv.nl
T. 06-45145102

De Kunst van het Rondkomen Wassenaar en Voorschoten
De kunst van het rondkomen Wassenaar en Voorschoten is op 2 oktober 2017 met een telefonische hulplijn gestart. Deze is bereikbaar op maandag van 10.00 - 12.00 uur en donderdag van 12.00 - 14.00 uur
Contact:
T. 070 - 511 80 75
E. dekunstvanhetrondkomenwv@gmail.com

De Kunst van het Rondkomen is een groep enthousiaste vrijwilligers die je wil helpen met de opgedane kennis en eigen ervaringen met je wil delen over hoe je kunt rondkomen met weinig geld. Ook zij zijn door schade en schande wijzer geworden en door allerlei omstandigheden in de problemen geraakt, zijn eruit gekomen en helpen je graag datzelfde te doen!

Wat doen zij? Ze staan je bij en ondersteunen je, want je kunt je ogen niet sluiten voor problemen. Vaak stapelen de rekeningen zich op en worden de problemen alleen nog groter, met alle gevolgen van dien. De vrijwilligers hebben dit zelf meegemaakt en daarom begrijpen ze je zo goed! Ze bieden een luisterend oor, nemen je problemen serieus in een veilige en vertrouwde omgeving, waarin jij jouw verhaal kunt vertellen. Ze hebben een netwerk opgebouwd van alle instanties en kunnen je daardoor een begin van de oplossing bieden. U kunt De Kunst van het Rondkomen bellen op bovenstaand telefoonnummer.

Findien, Financiele Dienstverlening
Voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning in het beheren van hun geldzaken. Het kan zijn dat je je geldzaken niet meer zelf kunt of wilt regelen door bijvoorbeeld ziekte, leeftijd of andere omstandigheden.
Findien biedt een divers aanbod van betaalbare financiële diensten die worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke en betrouwbare software waarmee het inkomen en de uitgaven worden beheerd. Findien heeft geen winstoogmerk.

Contact:
E. info@findien.nl
Bezoekadres:
De la Reyweg 530,
2571GN Den Haag
T. 070 8500 566

Gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar
Inloopspreekuur financiële vraagstukken (schulden) in gemeentehuis Voorschoten
Eerste en derde donderdag van de maand van 9.00 - 11.30 uur.


Humanitas Rijnland
Thuisadministratie (gratis)
Iedereen die door verschillende omstandigheden tijdelijk, of langdurig moeite heeft om de administratie op orde te krijgen en te houden. Humanitas helpt alleen privé-personen; geen bedrijven en zzp'ers.


Iedereeneencoach.nl – bewind voering, mentorschap
Curatele, bewind voering en mentorschap. Tevens voortraject richting schuldhulpverlening. Ook psychosociale hulpverlening/maatschappelijk werk/coaching.
Contact:
Havikserf 19
2251PG Voorschoten
06-40103872

Plangroep (gemeentelijk)
Heb je schulden waar je zelf niet meer uitkomt? Dan kun je misschien hulp krijgen van de gemeente. Je neemt hiervoor contact op met Plangroep. Aan deze organisatie heeft de gemeente de schuldhulpverlening uitbesteed. Deze hulp is gratis.
Contact:
Werkplein Corbulo
Pr. Bernhardlaan 183
Voorburg
Plangroep
T. 070-3008522 (werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur)
E. lvw@plangroep.nl

Schuldhulpmaatje
Opgeleide en getrainde vrijwilligers ondersteunen de schuldenaren tijdens het schuldhulpverleningstraject, uitgevoerd door de Plangroep. (in het voortraject, tijdens het traject en in de nazorg). Ook wordt hulp gegeven bij beginnende schulden en kan hulp gevraagd worden ter preventie van schulden.
Contact:
Tiny de Meijer (mede-coördinator SHML-Voorschoten)
T. 06-11278261
E. Tinydemeijer@casema.nl

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van Voorschoten, die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc.
Contact:
Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg
T. 071-5620003 (WMO loket Voorschoten) voor het maken van afspraken
Spreekuur op afspraak: dinsdag 09.30-11.30 uur

Stichting Leergeld Voorschoten
Woont u in Voorschoten? En wilt u uw kind mee laten doen met binnen- of buitenschoolse activiteiten, maar ontbreekt het u aan financiële middelen daarvoor? Of wilt u Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg graag steunen bij haar uitbreiding naar Voorschoten? Op de website van Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg kunt u via een contactformulier meteen een aanvraag indienen of kunt u lezen hoe u deze stichting kunt steunen!

Voedselbank Voorschoten
Bezoekadres:
Zwaluwweg 4a
2251 MV Voorschoten
Aanvraag voor een voedselpakket: Indien je van de Voedselbank Voorschoten gebruik wilt maken kun je je tot één van de volgende hulpverleners wenden:
Kwadraad, MEE, Sociale Dienst bij de gemeente Voorschoten, Vluchtelingenwerk.

E. Algemeen: voedselbankvoorschoten@gmail.com
T. 06 - 111 77 400

Websites geldzaken

Nibud
Nibud scholieren
Geld en Ik
Zelf je schulden regelen
Zoek je informatie, praktische tips, berekeningen en testjes over geld? Het Nibud is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën.

Belastingdienst
Je vindt hier o.a. alle informatie over toeslagen en de verschillende belastingkortingen.

DUO
Voor informatie over een tegemoetkoming ouders en studiefinanciering.

Sociale Verzekeringsbank
Uitvoerder van alle volksverzekeringen in Nederland. O.a. de kinderbijslag.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De site voor de gemeentelijke – en waterschapsbelasting. Hier kun je ook een aanvraagformulier kwijtschelding aanvragen.

Online huishoudboekje

Het gratis en online huishoudboekje.