Jongerenwerk

Jongerenwerk

geen vraag is ons te gek

Door ons zo goed mogelijk te verplaatsen in de leef- en gevoelswereld van jongeren, weten we wat jongeren bezighoudt. We gaan dagelijks actief met jongeren in gesprek op straat, in jongerencentra en op sociale media. 

We helpen jongeren die dreigen vast te lopen of een zetje nodig hebben. Soms heel praktisch, door te kijken waar we een ontmoetingsplek kunnen inrichten of door te adviseren bij een school- of beroepsoriëntatie. Soms liggen problemen dieper zoals eenzaamheid of problemen in het gezin.

Samenwerking
Wij zetten actief in op communiceren en samenwerken met verschillende partijen in Voorschoten. Bijvoorbeeld met diverse disciplines binnen de gemeente, de politie, handhaving, bureau halt, GGD, scholen, sportclubs, etc. 

Onze samenwerking is erop gericht om preventief te werken, dichtbij jongeren te zijn en in een zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij eventuele hulp/ondersteuningsvragen van jongeren.

We verbinden
Soms is de hulp/ondersteuningsvraag van een jongere dusdanig complex dat de kennis en kunde van de jongerenwerkers niet toereikend is. Op dit soort momenten zullen we een jongere te allen tijde warm overdragen aan de meest passende professional dicht bij huis.

Straatwerk
Op verschillende momenten in de week zijn wij als jongerenwerkers zicht- en vindbaar (in onze rode bedrijfskleding) op straat en rond de bekende hangplekken. Via het straatwerk willen we in gesprek gaan met jongeren, maar waar nodig natuurlijk ook met anderen, zoals buurtbewoners, ouders/verzorgers etc. Via deze gesprekken ontdekken we wat er speelt bij de jongeren, hoe ze functioneren en of er nog aandachtsgebieden zijn waar wij ondersteunend in kunnen zijn.

Individuele ondersteuning
Ben je een jongere en worstel je met iets en weet je niet hoe verder? Zoals bij problemen thuis, bij het zoeken van werk, je financiële situatie, of als je sterker in je schoenen wilt staan. Bespreek het met een van onze jongerenwerkers.

Meer informatie 
Je kunt iedere werkdag bellen naar 071 – 5619001 en vragen naar Erik, Bart of Sanne. Kijk op onze jongerenwerkerspagina of volg het jongerenwerk op insta jongerenwerk_voorschoten

V.l.n.r.: jongerenwerkers Sanne, Bart en Erik