Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2021

Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2021

Soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wat tegemoet.

Ben je mantelzorger en moet je je aangifte inkomstenbelasting nog doen? Voor velen niet de leukste klus, maar wel iets dat moet gebeuren. Er zijn geen speciale belastingregels voor mantelzorgers, maar soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wel wat tegemoet. Dat is het geval wanneer je zorg verleent aan iemand die deel uitmaakt van je huishouding, zoals bijvoorbeeld je partner of zoon/dochter. Het gaat dan om personen die zonder jouw zorg zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging. Hieronder willen wij je graag attenderen op een aantal van die tegemoetkomingen, zodat je deze kunt gebruiken voor je aangifte.

Aftrek zorgkosten 

Sommige zorgkosten die je maakt voor een persoon van 27 jaar of ouder waaraan je zorg verleent én die bij je inwoont, kun je aftrekken bij de belastingaangifte. Het gaat om uitgaven voor de volgende personen:

  • Ernstig gehandicapte personen (zoals kinderen, verwanten of vrienden) met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert en die ook op jouw adres zijn ingeschreven en in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Met ernstig gehandicapt wordt bedoeld dat zij een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige, intensieve zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Je ouders, broers of zussen die bij jou in huis wonen en die van jouw zorg afhankelijk zijn. Dat betekent dat ze zonder de mantelzorg die jij geeft, afhankelijk zouden zijn van professionele zorg (thuis of in een instelling).

Let op:

  • Als voorwaarde geldt dat degenen waarvoor jij zorgt, de uitgaven niet zelf kunnen dragen. Kunnen zij dat wel, dan kun je die uitgaven niet aftrekken bij je aangifte. Ook niet als je ze in de praktijk wel voor hen betaald hebt. Jij bent dan (in belastingwetgeving termen) niet ‘redelijkerwijs gedrongen’ om deze kosten voor je rekening te nemen.
  • Het is belangrijk dat je de bonnetjes en betaalbewijzen van betreffende kosten bewaard! Deze moet je op verzoek van de Belastingdienst kunnen laten zien. Heb je geen bonnetjes meer? Neem dan contact op met je zorgverzekering. Soms kunnen zij een uitdraai voor je maken waarop de kosten staan die je niet vergoed kreeg. 
  • Het ligt aan je inkomen hoe hoog het drempelbedrag is. Het drempelbedrag is het bedrag dat je minimaal aan ziektekosten indient om ze te kunnen meenemen in de aangifte.
  • Doe je aangifte als fiscale partners, dan tel je eerst alle zorgkosten van jullie beiden bij elkaar op. Neem ook de kosten mee voor eventuele kinderen jonger dan 27 jaar of ernstig gehandicapte huisgenoten.

Kijk hier voor een lijst welke zorgkosten aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst.
Meer weten over drempelbedragen voor alleenstaanden en fiscale partners? Kijk dan hier.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Verblijft de persoon die bij je inwoont en aan wie je zorg verleent langer dan een maand voor dezelfde ziekte in een ziekenhuis of verzorgingshuis? En moet je meer dan 10 kilometer reizen voor ziekenbezoek? Dan mag je de reiskosten voor het bezoek aftrekken in je belastingaangifte. Je mag 19 cent per kilometer aftrekken als je met je eigen auto rijdt, of de werkelijke kosten van taxi of openbaar vervoer.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapte

Draag je zorg voor een gehandicapt familielid of van iemand waarvan u de mentor/curator bent? En woont deze persoon normaliter in een zorginstelling maar komt deze regelmatig bij jou logeren? Dan mag je de kosten die je hiervoor maakt aftrekken bij de belastingaangifte. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de weekenden, doordeweeks of in de vakanties. De termijn “verblijf thuis” is niet enkel gericht op je woonadres, het kan ook een vakantieadres zijn. Kijk voor meer informatie op: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/ 

Jonggehandicaptenkorting

Had de persoon aan wie je zorg verleent in 2021 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) of een Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)? Dan heeft hij of zij recht op een speciale heffingskorting; de jonggehandicaptenkorting. 

Kijk voor meer informatie op: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/jonggehandicaptenkorting/ 

Lijfrente voor gehandicapt (klein)kind

Via een lijfrentevoorziening kun je bijdragen aan een hoger inkomen voor je gehandicapte of chronisch zieke (klein)kind. Een lijfrente is een maandelijkse uitkering die gegeven wordt aan je (klein)kind. De uitkering kan pas ingaan wanneer het kind meerderjarig is en moet levenslang doorlopen. 

Voor de lijfrentevoorziening betaal je een premie, hoe hoger het bedrag aan premie, hoe hoger de uitkering. De rente over de premie is aftrekbaar in box 1. 

Kijk voor meer informatie op: https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/lijfrente-voor-gehandicapt-kleinkind/ 

Betaalde mantelzorg

Als je een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt omdat jij (of je partner) zelf de zorg verleent, moet je de ontvangen PGB-bijdrage als inkomen (box 1 - resultaat uit overige werkzaamheden) aanmerken. Afhankelijke van de arbeidsverhouding wordt de belasting op je inkomen ingehouden of moet je die inkomsten zelf opgeven bij de belastingdienst. 

Wanneer je als budgethouder een PGB-budget ontvangt, dan is het PGB-budget geen inkomen.  

Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.belastingtips.nl/kennisbank/prive/aftrekbare_kosten/pgb_en_belastingen/ 
Ook op deze website is hier meer over te vinden: https://www.svb.nl/nl/pgb/ 

Kom je er niet uit?

Dan kun je terecht bij het belastingspreekuur in de bibliotheek van Voorschoten. Hier wordt wekelijks de mogelijkheid geboden om met hulp van vrijwilligers de Belastingaangifte 2021 (kosteloos) in orde te maken. Je dient hier wel van tevoren een afspraak voor te maken.

Vragen over het belastingspreekuur?

Bibliotheek Voorschoten

Bel 071-561 56 78 of mail naar: voorschoten@obvw.nl

Voorschoten Voor Elkaar

Bel 071 – 561 90 01 of mail naar: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Foto: Freepik.com