Lid Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van een van de huidige leden van de RvT, zoeken wij een:

Lid Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht

Voorschoten voor Elkaar kent een Raad van Toezicht model. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur-bestuurder en die rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de Governance Code Sociaal Werk toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ook fungeert de raad voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, besluiten goed. Tot slot vervult de raad (waar nodig) in- en extern een ambassadeursrol voor de organisatie.

Het is de kunst van een goede raad van toezicht om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Samenstelling & bijeenkomsten

De Raad van Toezicht telt 5 leden, een van de huidige leden van de RvT vertrekt, waardoor er een vacature in de Raad van Toezicht ontstaat. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Tevens formuleert de raad met elkaar een opleidingsprogramma waaraan deelgenomen moet worden.

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met toezichthoudende ervaring. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat onze voorkeur uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. Regionale binding dan wel kennis van de regio is een vereiste. Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk in het bijzonder is een pre. Door de brede opdracht die Voorschoten voor elkaar heeft gekregen per 1 januari 2020 is zij een belangrijke speler in het sociaal domein en raken alle beleidsonderwerpen van dit domein de organisatie. We zoeken een lid dat hierover op strategisch niveau met de raad en de bestuurder kan sparren. 

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 2.500,- per jaar, conform de Governance Code Sociaal Werk. De reactietermijn sluit op: 15 december 2023. Reageren kan door middel van het sturen van een CV en krachtige motivatie naar: hr@voorschotenvoorelkaar.nl. Ook vragen kun je mailen naar dit adres.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vanwege het vertrek van een van de huidige leden van de RvT, zoeken wij een:

Lid Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht

Voorschoten voor Elkaar kent een Raad van Toezicht model. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur-bestuurder en die rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de Governance Code Sociaal Werk toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ook fungeert de raad voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, besluiten goed. Tot slot vervult de raad (waar nodig) in- en extern een ambassadeursrol voor de organisatie.

Het is de kunst van een goede raad van toezicht om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Samenstelling & bijeenkomsten

De Raad van Toezicht telt 5 leden, een van de huidige leden van de RvT vertrekt, waardoor er een vacature in de Raad van Toezicht ontstaat. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Tevens formuleert de raad met elkaar een opleidingsprogramma waaraan deelgenomen moet worden.

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met toezichthoudende ervaring. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat onze voorkeur uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. Regionale binding dan wel kennis van de regio is een vereiste. Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk in het bijzonder is een pre. Door de brede opdracht die Voorschoten voor elkaar heeft gekregen per 1 januari 2020 is zij een belangrijke speler in het sociaal domein en raken alle beleidsonderwerpen van dit domein de organisatie. We zoeken een lid dat hierover op strategisch niveau met de raad en de bestuurder kan sparren. 

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 2.500,- per jaar, conform de Governance Code Sociaal Werk. De reactietermijn sluit op: 15 december 2023. Reageren kan door middel van het sturen van een CV en krachtige motivatie naar: hr@voorschotenvoorelkaar.nl. Ook vragen kun je mailen naar dit adres.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Activiteiten

naar alle activiteiten >

Nieuws

naar alle nieuwsberichten >

Partners

<>