Direct naar de inhoud van deze pagina

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Vaak onverwachts komt deze taak op hun pad. De zorg voor een naaste wordt meestal als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Het kan fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Gelukkig is er in Voorschoten een aantal plekken waar je terecht kunt voor meer informatie, het uitwisselen van ervaringen en extra ondersteuning.

Wanneer ben je mantelzorger?

Verzorg je regelmatig vrijwillig een familielid, vriend of buren met een ziekte of beperking? En kan hij of zij daardoor thuis blijven wonen? Dan ben je 'mantelzorger'. Je geeft die zorg omdat je een persoonlijke band met die persoon hebt. Behalve verzorging, kan mantelzorg ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan of als je gewoon elke dag naar school moet. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

In Voorschoten zijn er ruim 6.000 mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 895 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers deze zorg vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Tijdens de mantelzorg dag worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en kunnen ze even lekker ontspannen.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Voor Voorschoten Voor Elkaar is het belangrijk om deze groep jonge mantelzorgers goed in beeld te krijgen, zodat we ze zoveel mogelijk kunnen helpen en ondersteunen bij deze vaak zware en ongevraagde taak.

Registreer je nu!

Zorg je voor een zieke naaste, zoals een familielid, buurman/buurvrouw of kennis? Dan heet je formeel een mantelzorger. Mantelzorg is vaak een zware taak naast je dagelijks bestaan. Om mantelzorgers in deze zware taak te ondersteunen zou Voorschoten Voor Elkaar graag je gegevens willen noteren. Zo kunnen wij je beter op de hoogte houden van alle mogelijke ondersteuning die wij je kunnen bieden en de belangen van mantelzorgers beter behartigen in Voorschoten.

Ben je nog niet bij ons bekend als mantelzorger? Registreer je hier!handen

Mantelzorgondersteuning

Lees hier verder wat Voorschoten Voor Elkaar voor je zou kunnen betekenen.

De Odensehuiskamer

De Odensehuiskamer Voorschoten is een plek voor ontmoeting en informatie uitwisseling voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers: een laagdrempelige inloop voorziening.

In de Odensehuiskamer wordt uitgegaan van eigen regie. Mensen met geheugenklachten, vergeetachtigheid of beginnende dementie (ondersteund door hun naasten) bepalen zelf op welk moment en hoe vaak ze naar de huiskamer willen komen. Ook kunnen ze zelf bepalen wat ze daar willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers, kinderen e.a. naasten. Een Odensehuis is als het ware een 'vrijplaats' waar veel mogelijk is. Niets hoeft, alles kan. Wil je meer weten over de Odensehuiskamer Voorschoten? Lees meer op onze website onder het kopje Odensehuiskamer Voorschoten of neem contact met ons op.

iStock-541978332_super[1]

Cursusaanbod voor mantelzorgers

Kijk bij ons cursus aanbod voor trainingen en cursussen voor mantelzorgers.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Op www.mezzo.nl vind je allerlei informatie over mantelzorg.

Alzheimer Café / Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Café Voorschoten biedt ondersteuning in de omgang met Alzheimer voor mensen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. De informatie wordt versterkt via themabijeenkomsten waar ruim gelegenheid is elkaar te ontmoeten.
De bijeenkomsten vinden iedere derde woensdag van de maand plaats tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De inloop is vanaf 19:00 uur.

De data in 2019:

Woensdag 20 februari - Dementie: het belang van slapen (in de Merelhof)
Woensdag 20 maart - De Odensehuiskamer e.a. ondersteuningsmogelijkheden (Vliethuis)
Woensdag 17 april - Dementie: het belang van slapen (Vliethuis)
Woensdag 15 mei - Dementie en afscheid nemen (Vliethuis)
Woensdag 19 juni - Dementie, het verhaal van een ervaringsdeskundige (Vliethuis)

Waar :

Vliethuis
ProfessorEinsteinlaan 2F, 2251 VG Voorschoten

Heb je een probleem met vervoer? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.