Direct naar de inhoud van deze pagina

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Vaak onverwachts komt deze taak op hun pad. De zorg voor een naaste wordt meestal als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Het kan fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Gelukkig zijn er in Voorschoten een aantal plekken waar je terecht kan voor meer informatie, het uitwisselen van ervaringen en extra ondersteuning.

Wanneer ben je mantelzorger?

Verzorg je regelmatig vrijwillig een familielid, vriend of buren met een ziekte of beperking? En kan hij of zij daardoor thuis blijven wonen? Dan ben je 'mantelzorger'. Je geeft die zorg omdat je een persoonlijke band met die persoon hebt. Behalve verzorging, kan mantelzorg ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan of als je gewoon elke dag naar school moet. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

In Voorschoten zijn er ruim 6.000 mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 895 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers deze zorg vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Tijdens de mantelzorg dag worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en kunnen ze even lekker ontspannen.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Voor Voorschoten Voor Elkaar is het belangrijk om deze groep jonge mantelzorgers goed in beeld te krijgen, zodat we ze zoveel mogelijk kunnen helpen en ondersteunen bij deze vaak zware en ongevraagde taak.

handen

Mantelzorg Dag Mei 11 mei

Na het succes van de week van de mantelzorg en de mantelzorg 3-daagse heeft Voorschoten Voor Elkaar besloten om dit jaar twee momenten te kiezen om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. De eerste mantelzorg dag van 2019 zal plaatsvinden op 11 mei. Mantelzorgers kunnen zich dan laten verwennen met een massage, pedicure, schoonheidsbehandeling of knipbeurt. Ook voor mannen! Aansluitend op de verwenmiddag wordt er een barbecue georganiseerd voor de mantelzorgers en hun introducees.


Meld je nu aan voor de mantelzorg dag

De mantelzorg dag vindt plaats op 11 mei. Van 12.00 tot 16.00 uur is er een verwenmiddag en van 17.00 tot 20.00 uur een barbecue. Tijdens de barbecue is er één introducé welkom. Je kan je nu aanmelden voor de mantelzorg dag door contact op te nemen met Voorschoten Voor Elkaar. Telefoon: 071 561 90 01 of E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl. Deelname is kosteloos!

Na aanmelding ontvang je van ons geen herinnering. Noteer de datum en tijdstippen goed in je agenda om deze dag niet te missen!

Locatie Verwenmiddag: Woonzorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21, 2252 NB Voorschoten

Locatie Barbecue: Topaz Vlietwijk, Professor Einsteinlaan 2, 2251 VG Voorschoten

Deze mantelzorgdag wordt mede mogelijk gemaakt door Topaz, Florence, Gemiva SGV-Groep, Bibliotheek Voorschoten

Mantelzorgondersteuning

Lees hier verder wat Voorschoten Voor Elkaar voor je zou kunnen betekenen.

De Odensehuiskamer

De Odensehuiskamer Voorschoten is een plek voor ontmoeting en informatie uitwisseling voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers: een laagdrempelige inloop voorziening.

In de Odensehuiskamer wordt uitgegaan van eigen regie. Mensen met geheugenklachten, vergeetachtigheid of beginnende dementie (ondersteund door hun naasten) bepalen zelf op welk moment en hoe vaak ze naar de huiskamer willen komen. Ook kunnen ze zelf bepalen wat ze daar willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers, kinderen e.a. naasten. Een Odensehuis is als het ware een 'vrijplaats' waar veel mogelijk is. Niets hoeft, alles kan. Wil je meer weten over de Odensehuiskamer Voorschoten? Lees meer op onze website onder het kopje Odensehuiskamer Voorschoten of neem contact met ons op.

iStock-541978332_super[1]

Cursusaanbod voor mantelzorgers

Kijk bij ons cursusaanbod voor trainingen en cursussen voor mantelzorgers.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Op www.mezzo.nl vind je allerlei informatie over mantelzorg.

Alzheimer Café / Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Café Voorschoten biedt ondersteuning in de omgang met Alzheimer voor mensen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. De informatie wordt versterkt via themabijeenkomsten waar ruim gelegenheid is elkaar te ontmoeten.
De bijeenkomsten vinden iedere derde woensdag van de maand plaats tussen 19.30 uur en 21.30 uur. De inloop is vanaf 19:00 uur.

De data in 2019:

Woensdag 20 februari - Dementie: het belang van slapen (in de Merelhof)
Woensdag 20 maart - De Odensehuiskamer e.a. ondersteuningsmogelijkheden (Vliethuis)
Woensdag 17 april - Dementie: het belang van slapen (Vliethuis)
Woensdag 15 mei - Dementie en afscheid nemen (Vliethuis)
Woensdag 19 juni - Dementie, het verhaal van een ervaringsdeskundige (Vliethuis)

Waar :

Vliethuis
ProfessorEinsteinlaan 2F, 2251 VG Voorschoten

Heb je een probleem met vervoer? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.