Voorschoten in beweging

Voorschoten in beweging

"Iedereen moet kunnen sporten!"

Hoe fijn is het als alle inwoners van Voorschoten zich gezond voelen, prettig wonen en werken, sporten en bewegen, sociale contacten hebben en elkaar waar nodig helpen?

Momenteel is dat bij veel inwoners van Voorschoten gelukkig het geval. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. De maatschappij verandert immers steeds, in een hoog tempo. Als we niet alert zijn kan ook de huidige situatie in Voorschoten snel veranderen. Tekenen van die veranderingen zien we inmiddels terug bij maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen.

Wij willen als partners van Voorschoten in Beweging samen nog meer bijdragen aan een actief, sportief en gezond Voorschoten. Samengevat zijn er drie aandachtspunten: ledenaantallen, vrijwilligersbestand en financiën. Geïnspireerd en ondersteund door het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord hebben we daar gezamenlijk een lokaal antwoord op ontwikkeld onder het motto: "In Voorschoten zetten we altijd door!"

Met Voorschoten in Beweging maken we afspraken over hoe en wat we de komende jaren gaan doen. In dit document staat verwoord waar we de komende jaren op in gaan zetten en wat de achterliggende gedachte daarbij is.

Meer informatie

Zijn er na het lezen hiervan nog vragen of ideeën? Neem dan via e-mail contact op met Sven Walleze, coördinator van het sportakkoord (sven@voorschotenvoorelkaar.nl). Samen kijken we dan of de ideeën passen bij het sportakkoord en op welke manier er ondersteuning geboden kan worden.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het aanvragen van een financiële bijdrage voor een initiatief.

Je kunt ook bellen naar Voorschoten Voor Elkaar: 071 561 90 01.

Foto: Freepik.com