Vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet

wij stimuleren vrijwillige inzet en matchen vraag en aanbod

Meedoen in de samenleving. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Voor die mensen is Voorschoten Voor Elkaar een eerste aanspreekpunt.

We maken meedoen mogelijk en helpen de inwoners van Voorschoten om met elkaar te bouwen aan een prettige, leefbare en veilige samenleving. Wij doen dit door Voorschotenaren met elkaar in contact te brengen, te ondersteunen en door thuis en in de wijk diensten te verlenen op het gebied van welzijn, mantelzorg, vrijwillige inzet en burenhulp.

Hiernaast zet Voorschoten Voor Elkaar zich in voor vrijwilligers en onderhouden wij het platform www.vrijwilligvoorschoten.nl. Op dit platform komen vraag en aanbod voor vrijwillige inzet samen. Ook faciliteren en organiseren wij cursussen en workshop voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Wil jij vrijwilligerswerk doen of meer informatie?

Neem dan contact met ons op via 071 561 90 01 of mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl.
Je kunt ook kijken op ons digitale matchingsplatform.