Direct naar de inhoud van deze pagina

Dorpsprofiel

Dorpsprofiel Voorschoten

Hier tref je het Dorpsprofiel Voorschoten aan: een gebiedsvisie gericht op de sociaalmaatschappelijke uitdagingen waar Voorschoten zich voor gesteld ziet staan. In dit document zijn praktijkervaringen gekoppeld aan academische en maatschappelijke inzichten en wordt betekenis gegeven aan de cijfers en gegevens die op lokaal niveau beschikbaar zijn.

De ontwikkeling van dit profiel is een initiatief van de lokale welzijnsorganisatie Voorschoten Voor Elkaar, welke kon rekenen op bestuurlijke ondersteuning van woningbouwcorporatie De Sleutels, Kwadraad en MEE. Hiernaast is er actieve medewerking verleend door medewerkers en vrijwilligers van de gemeente, de politie, Woonzorg, Topaz, activiteitencentrum Alettahof, MHC Forescate, Jongerenwerk Midden-Holland, bewonersvereniging Boschgeest en de Cirkelbus.

01b

Bijzondere dank gaat uit naar Kwadraad, De Sleutels en Woonzorg die interne gegevens beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van dit Dorpsprofiel. Het Leidse bureau Blaauwberg is de penvoerder van dit profiel.

Download hier het dorpsprofiel:

Dorpsprofiel Voorschoten