Direct naar de inhoud van deze pagina

Odensehuiskamer

De Odensehuiskamer Voorschoten

De Odensehuiskamer Voorschoten is een plek voor ontmoeting en informatie uitwisseling voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers: een laagdrempelige inloop voorziening.

In Nederland zijn inmiddels in diverse steden en dorpen Odensehuizen; Haarlem, Amsterdam, Wageningen en o.a. Oud Beijerland gingen ons voor. Eind september opent nu ook in Voorschoten de Odensehuiskamer haar deuren in buurtcentrum Vlietwijk.

In de Odensehuiskamer wordt uitgegaan van eigen regie. Mensen met geheugenklachten, vergeetachtigheid of beginnende dementie (ondersteund door hun naasten) bepalen zelf op welk moment en hoe vaak ze naar de huiskamer willen komen. Ook kunnen ze zelf bepalen wat ze daar willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers, kinderen e.a. naasten. Een Odensehuis is als het ware een 'vrijplaats' waar veel mogelijk is. Niets hoeft, alles kan.

Beginnende geheugenklachten

In het prille begin lijkt er ogenschijnlijk niet veel aan de hand. Voor degenen bij wie de diagnose is gesteld, maar ook voor hun geliefden, vrienden en familie kan het een confronterende ervaring zijn.
De Odensehuiskamer ondersteunt bij het omgaan met beginnende geheugenklachten en biedt perspectief om mee te kunnen blijven doen in de samenleving.

_JAN7114-blauw[1]

Het geven van informatie, voorlichting & advies over dementie is een belangrijk onderdeel van de Odensehuiskamer. Hier is veel ruimte en aandacht voor. Mantelzorgers, familie en vrienden kunnen er terecht om informatie en ervaringen uit te wisselen.

De Odensehuiskamer is van en voor de mensen die er komen en wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers en bezoekers, met ondersteuning van een sociaal werker van Voorschoten Voor Elkaar. Iedereen draagt bij door het aandragen van ideeën, het delen van kennis en ervaring of gewoon door er te zijn.

Wat kun je doen in de Odensehuiskamer?

Eigen initiatief wordt zeer op prijs gesteld. Vanuit de behoeften van de bezoekers worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, creativiteit, bewegen en spel. De Odensehuiskamer stelt talenten van bezoekers centraal, het draait om de kwaliteit van leven.

Informatie & Contact

De Odensehuiskamer Voorschoten opent eind september 2018 haar deuren in buurtcentrum Vlietwijk op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 – 16.30 u. Loop gerust eens binnen. Een indicatie of diagnose is niet nodig om deel te kunnen nemen aan de Odensehuiskamer.

Wil je nu al meer informatie over de Odensehuiskamer Voorschoten, ben je benieuwd wat jij kunt bijdragen aan de Odensehuiskamer of wat de Odensehuiskamer jou te bieden heeft? Neem dan contact met ons op. Will je liever gelijk even persoonlijk contact? Loop op werkdagen tussen 9.00 u. en 15.00 u. gewoon even binnen op ons kantoor op de Schoolstraat.