Vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet

wij stimuleren vrijwillige inzet en matchen vraag en aanbod

Meedoen in de samenleving. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Voor die mensen is Voorschoten Voor Elkaar een eerste aanspreekpunt.

We maken meedoen mogelijk en helpen de inwoners van Voorschoten om met elkaar te bouwen aan een prettige, leefbare en veilige samenleving. Dit doen we onder andere door verbindingen aan te gaan met vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk betrokken ondernemingen. Daarnaast maken we met ons digitale matchingsplatform mogelijk dat vraag en aanbod van vrijwilligerwerk elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie
Bel 071 561 90 01
Mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl
Of bezoek het digitale matchingsplatform