Direct naar de inhoud van deze pagina

Reglement Klachtencommissie

Reglement Regionale Klachtencommissie

Op grond van de Wet klachtrecht (1-8-1995) dienen welzijnsorganisaties een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedrag van medewerkers jegens een klant. Deze regeling voorziet erin dat dergelijke klachten van klanten worden behandeld door een klachtencommis­sie. De klachtencommissie dient haar werkzaamhe­den te verrich­ten volgens een door deze commissie op te stellen reglement. Voorts geeft de wet een aantal voorschriften met betrekking tot de samenstelling van deze commissie en met betrekking tot de te volgen procedure bij de behandeling van de klachten.

Download hier de Folder Regionale Klachtencommissie

Download hier het Reglement Regionale Klachtencommissie

Heeft u een klacht en wilt u deze aanmelden voor de klachtencommissie, dan kunt gebruik maken van het speciale aanmeldformulier. U kunt dit formulier opsturen naar:

Regionale Klachtencommissie
t.a.v. de secretaris, mevrouw J.B.P Swart - van der Pluijm
Antwoordnummer 10280
2300 VB Leiden