Reglement Klachtencommissie

een klacht? vertel het ons

Op grond van de Wet klachtrecht (1-8-1995) moeten welzijnsorganisaties een regeling treffen voor de behandeling van klachten over gedrag van medewerkers tegenover een klant.
Deze regeling voorziet erin dat zulke klachten worden behandeld door een externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie moet haar werkzaamhe¬den uitvoeren volgens een bepaald reglement. Verder geeft de wet een aantal voorschriften met betrekking tot de samenstelling van deze commissie en de te volgen procedure bij de behandeling van de klachten.

Download hier de Folder Regionale Klachtencommissie

Download hier het Reglement Regionale Klachtencommissie

Heb je een klacht en wil je deze aanmelden voor de klachtencommissie? Dan kun je gebruik maken van het speciale aanmeldformulier. Je kunt dit formulier opsturen naar:

Regionale Klachtencommissie
t.a.v. de secretaris, mevrouw J.B.P Swart - van der Pluijm
Antwoordnummer 10280
2300 VB Leiden