Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

aanwezig op alle basisscholen

Kan je kind moeilijk omgaan met emoties? Wisselt de stemming van je kind, kan het zich moeilijk hechten en/of heeft het een flink temperament? Geeft dit spanningen in vriendschappen met andere kinderen of in het gezin?

Aan alle basisscholen in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker verbonden van Voorschoten Voor Elkaar. Deze schoolmaatschappelijk werker heet Larissa van de Peppel. Zij kan kinderen en ouders ondersteunen met kortdurende trajecten. Bij de start en het einde – en indien nodig tussentijds – betrekt zij altijd de ouders.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk bestaat uit het bieden van een preventieve, kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen en ouders. Het doel is om vroegtijdig knelpunten bij kinderen binnen de schoolloopbaan en de ontwikkeling te signaleren om vervolgens te kijken naar een passende oplossing. De schoolmaatschappelijk werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn. In een vroeg stadium kan zij al met ouders en de school meedenken over wat er nodig is, of het knelpunt ook thuis wordt ervaren en zo nodig een hulpverleningstraject starten. 

Vragen

Je kunt voor allerlei vragen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht. Deze vragen kunnen onder andere gaan over thema’s als: rouw, faalangst, sensitiviteit, boosheid, sociale vaardigheden, opstandig- of teruggetrokken gedrag, maar ook over opvoeding, relaties, mantelzorg, financiën, enz. Onze schoolmaatschappelijk werker luistert naar de signalen die scholen geven. Indien nodig vraagt ze toestemming voor contact en neemt ze vervolgens telefonisch contact met ouders op. Of ze gaat op huisbezoek om de situatie en de hulpvraag in kaart te brengen. Vanuit daar kijkt ze welke passende hulp Voorschoten Voor Elkaar kan bieden. 

Heb je een vraag, schroom niet! Ieder werkdag kan er gebeld worden naar 071 – 561 90 01, maar ook via de intern begeleider van school kun je direct in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker van Voorschoten Voor Elkaar. 

Meer informatie

Bel 071 561 90 01
Mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl

Larissa van de Peppel (Schoolmaatschappelijk werker van Voorschoten Voor Elkaar).