Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

aanwezig op alle basisscholen

Kan je kind moeilijk omgaan met emoties? Wisselt de stemming van je kind, kan het zich moeilijk hechten en/of heeft het een flink temperament? Geeft dit spanningen in vriendschappen met andere kinderen of in het gezin?

Aan alle basisscholen in Voorschoten zijn schoolmaatschappelijk werkers verbonden van Voorschoten Voor Elkaar. Deze schoolmaatschappelijks werker heten Larissa en Michelle . Zij kunnen kinderen en ouders ondersteunen met kortdurende trajecten. Bij de start en het einde – en indien nodig tussentijds – betrekken zij altijd de ouders.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk bestaat uit het bieden van een preventieve, kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen en ouders. Het doel is om vroegtijdig knelpunten bij kinderen binnen de schoolloopbaan en de ontwikkeling te signaleren om vervolgens te kijken naar een passende oplossing. De schoolmaatschappelijk werkers bieden zelf ondersteuning en weten ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn. In een vroeg stadium kunnen zij al met ouders en de school meedenken over wat er nodig is, of het knelpunt ook thuis wordt ervaren en zo nodig een hulpverleningstraject starten. 

Vragen

Je kunt voor allerlei vragen bij onze schoolmaatschappelijk werkers terecht. Deze vragen kunnen onder andere gaan over thema’s als: rouw, faalangst, sensitiviteit, boosheid, sociale vaardigheden, opstandig- of teruggetrokken gedrag, maar ook over opvoeding, relaties, mantelzorg, financiën, enz. De schoolmaatschappelijk werkers luisteren naar de signalen die scholen geven. Indien nodig vragen ze toestemming voor contact en nemen ze vervolgens telefonisch contact met ouders op. Of ze gaan op huisbezoek om de situatie en de hulpvraag in kaart te brengen. Vanuit daar kijken ze welke passende hulp Voorschoten Voor Elkaar kan bieden. 

Heb je een vraag, schroom niet! Ieder werkdag kan er gebeld worden naar 071 – 561 90 01, maar ook via de intern begeleider van school kun je direct in contact komen met de schoolmaatschappelijk werkers van Voorschoten Voor Elkaar. 

Meer informatie

Bel 071 561 90 01
Mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl

Larissa(l) en Michelle(r) (Schoolmaatschappelijk werkers van Voorschoten Voor Elkaar).