Welzijnsvisite 75+

Welzijnsvisite 75+

hoe gaat het met u?

Bent u 75 jaar geworden? Wij bellen u dan om een afspraak te maken. Om te kijken of het goed met u gaat en om eventueel te helpen met het organiseren van hulp of activiteiten. Natuurlijk alleen als u dit wenst. Een van onze vrijwilligers komt dan bij u op bezoek om uw situatie door te nemen.

U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen; wat kan u daarbij helpen? Denk aan huishoudelijke hulp of een maaltijdservice. Of u voelt zich door omstandigheden gebonden aan huis en voelt zich hierdoor eenzaam? We kunnen dan samen kijken naar welke vervoersvoorzieningen of bewegingsmogelijkheden er zijn, zodat u toch mobiel blijft en contact heeft met leeftijdsgenoten.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van alle voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in uw wijk en Voorschoten? Wij informeren u en kijken samen met u of een bepaalde vorm van hulp of ondersteuning gewenst is.

Meer informatie
Bel 071 561 90 01
Of mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl.