Overzicht financiële regelingen Voorschoten

Overzicht financiële regelingen Voorschoten

Gemeentelijke regelingen

Kindpakket/minimaregelingen

De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen en/of gezinnen met schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Kijk op: www.lv.nl/regelingen-voor-minima. (Deze link leidt naar de website van gemeente Leidschendam-Voorburg, die uitvoert voor gemeente Voorschoten.) Hieronder uitgewerkt:

School, cultuur, sportkosten basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Inwoners met een laag inkomen en schoolgaande kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten, sport- en culturele kosten. Bijvoorbeeld: het schoolreisje, schriften, boeken of een fiets. Deze vorm van bijzondere bijstand kan 1 keer per schooljaar worden aangevraagd. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Bij een maximaal inkomen van 110% krijgt u 100% van het bedrag. Bij maximaal inkomen tussen de 110% en 130% krijgt u 50% van het bedrag.

Computer-, tablet- en internetregeling

Inwoners met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor een computer, laptop, tablet of internetabonnement voor hun schoolgaande kind(eren). Wacht met aankopen totdat de aanvraag is goedgekeurd. Vergoeding computer, tablet of laptop is 1 keer in de 5 jaar. Voor internetkosten geldt een maandelijkse vergoeding.

Regelingen voor maatschappelijke participatie

Inwoners van Voorschoten met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke participatie. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en bestaat uit een vast bedrag per persoon per jaar, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 

Gemeentepolis

Inwoners van Voorschoten met een laag inkomen (maximaal inkomen 130%) kunnen in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering. Klanten krijgen een uitgebreid aanvullend pakket met een korting als gevolg van collectiviteit en als gevolg van een bijdrage van de gemeente.

Inkomenstoeslag

Inwoners die langdurig (3 jaar) een laag inkomen hebben (maximaal 110 %) en nog niet pensioengerechtigd zijn, komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Zij krijgen eenmaal per jaar een geldbedrag dat vrij besteedbaar is. De hoogte van dit bedrag hangt van de individuele situatie. Voorwaarden zijn o.a. dat de betreffende persoon geen zicht op inkomensverbetering heeft, in het afgelopen jaar geen opleiding of studie volgde die wordt betaald door het Rijk, het afgelopen jaar geen maatregel opgelegd gekregen heeft van 20% of meer omdat niet aan arbeids- en/of re-integratieverplichtingen is voldaan.

Studietoeslag

Inwoners van 18 jaar of ouder die studeren en die een ziekte of beperking hebben waardoor ze naast de studie niet kunt werken, komen in aanmerking voor een studietoeslag. De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van leeftijd en er wordt rekening gehouden met een eventuele stagevergoeding.

Bijzondere bijstand

Inwoners met een laag inkomen (tot 110%) kunnen bijzondere bijstand aanvragen als ze bijzondere, noodzakelijke kosten maken die niet betaald kunnen worden. Bijvoorbeeld kosten voor verhuizen, inrichting van de woning, kosten voor een bewindvoerder of eigen bijdrage voor rechtshulp. Personen van 18 jaar en ouder komen hiervoor in aanmerking. Mensen hoeven geen bijstandsuitkering te hebben. Het vermogen moet lager zijn dan de  landelijke vermogensgrens.

Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten 

Chronisch zieken en/of gehandicapten (n.v.t. op personen in een inrichting) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de meerkosten die zij moeten maken vanwege hun aandoening. Zij kunnen deze vergoeding eenmaal per jaar aanvragen.

Energietoeslag

Op dit moment is nog niet bekend hoe deze regeling er voor 2023 uit ziet. 

Andere regelingen en hulp in Voorschoten

Voedselbank

De Voedselbank Voorschoten biedt mensen met een laag inkomen een wekelijks basispakket van levensmiddelen, dat is toegespitst op de persoonlijke (gezins-)situatie. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je contact opnemen met Voorschoten Voor Elkaar via telefoon: 071 561 9001 of email: info@voorschotenvoorelkaar.nl. Je kunt ook rechtstreeks bellen met de voedselbank, tel: 06 111 77 400, of een e-mail sturen naar: voedselbankvoorschoten@gmail.com.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Voorschoten wil kinderen uit de gemeente Voorschoten helpen om mee te kunnen doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken. Meer informatie is te vinden op: www.leergeld.nl/voorschoten.

Speelotheek Bij Tante Leen

Speelotheek Bij Tante Leen heeft heel veel speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het werkt in principe hetzelfde als bij een bibliotheek; alleen kan hier speelgoed geleend worden in plaats van boeken. Tante Leen is gehuisvest in de bibliotheek Voorschoten. Er zijn verschillende abonnementsvormen, bij alle abonnementsvormen mogen drie stuks speelgoed per keer geleend worden voor een leenperiode van drie weken. Daarna is het mogelijk om het voor drie weken te verlengen. Openingstijden zijn te vinden op de website: https://www.bijtanteleen.nl/de-speelotheek/openingstijden/ 

Menstruatie Uitgifte Punten (MUP)

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis soms geen geld voor menstruatieproducten. MUP’s zijn uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten, maar worden ook steeds vaker breder ingezet om ook andere hygiëne- en verzorgingsproducten aan te bieden. In Voorschoten kunnen mensen voor deze producten terecht op verschillende locaties, zoals bij Voorschoten Voor Elkaar. Kijk voor actueel overzicht van alle punten in Voorschoten op: https://www.armoedefonds.nl/wat-we-doen/projecten/menstruatie-armoede/ 

Voorschoten4Kids

Kennismakingscursussen.
Alle activiteiten van Voorschoten4Kids zijn gratis toegankelijk (na inschrijving), tenzij anders is aangegeven.

Kijk op: https://www.voorschoten4kids.nl/voorschoten/sporten-voor-iedereen/home of e-mail naar: voorschoten4kids@sportfondsen.nl

Huiswerkbegeleiding voor kinderen

De huiswerkbegeleiding is op dinsdag en donderdag van 17.00 - 19.00 uur in buurthuis Vliethuis, (Professor Einsteinlaan 2F, Voorschoten). De eigen bijdrage is €5,- per keer per kind. De begeleiding wordt geboden door studenten en enkele vrijwilligers. Belangstelling? Bel dan voor vragen/aanmelden naar Denise Beekmans (coördinator), telefoonnummer 06 - 315 444 59 of neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar: 071 - 561 90 01 / info@voorschotenvoorelkaar.nl.

Advies en hulp

Grip op je geld/online test

Geldfit helpt jou om financieel fit te blijven of te worden. Doe anoniem de test op: www.geldfit.nl en ontdek binnen 2 minuten wat jij kan doen. Of bel gratis 0800-8115.

Sociaal Raadslieden

Regels en regelingen kunnen best ingewikkeld zijn en soms zie je door de bomen van wet- en regelgeving het bos niet meer. Inwoners van Voorschoten kunnen terecht bij de sociaal raadslieden van Voorschoten Voor Elkaar. Zij helpen bij sociaal-juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld vragen over uitkeringen, toeslagen, belastingen, werk of schulden. Ook kunnen zij fondsen aanvragen of doorverwijzen naar betaalbare activiteiten zoals huiswerkbegeleiding. Neem voor een afspraak contact op met Voorschoten Voor Elkaar via telefoon: 071 561 9001 of e-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl.

SchuldHulpMaatje Voorschoten

Samen met een maatje ga je aan de slag om jouw geldzaken of thuisadministratie op orde te brengen. Het maatje helpt je bij het voorkomen van schulden, helpt bij gebruikmaking van regelingen, met betaalafspraken maken, met begeleiding bij uitgaven en biedt steun als je in de schuldsanering zit. Neem contact op met SchuldHulpMaatje via telefoon: 06 27 05 80 60 of e-mail: SchulpHulpMaatjeVoorschoten@voorelkaarleiden.nl.

Kredietbank Nederland

Kredietbank Nederland helpt namens de gemeente mensen met schulden. Deze hulp is gratis. Via de inzet van schuldhulpverlening, inkomensbeheer en kredietverlening kun je worden geholpen naar een financieel gezonde toekomst. Op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 -17.00 uur via 088 62 62 777 of mail naar: voorschoten@kbnl.nl.

Project Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG)

In Voorschoten loopt het project Eerste Hulp Bij Geldzorgen (EHBG). Het doel hiervan is te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Het team bestaat uit sociaal werkers, schuldhulpverleners en vrijwilligers. Zij werken samen met woningcorporaties, water- en energiebedrijven en zorgverzekeraars om financiële problemen bij Voorschotenaren te signaleren en erger te voorkomen. De hulp is gratis. In veel gevallen lukt het om schulden tijdig aan te pakken en zo erger te voorkomen. Kijk voor meer informatie op: www.voorschotenvoorelkaar.nl/2021/eerste¬-hulp-bij-geldzorgen.

Advies en hulp

Financieel Informatie Punt (FIP-loket)

Wekelijks op vrijdag tussen 13.30 - 14.30 uur kun je met financiële vragen terecht in de Bibliotheek Voorschoten. De Kredietbank Nederland en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje en Stichting Leergeld zijn dan aanwezig voor het geven van informatie. Adres: Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten. Graag van tevoren een afspraak maken, telefonisch: 06 27 05 80 60 of via e-mail: fipvoorschoten@gmail.com.

Formulierenbrigade

Heb je problemen met het invullen van papieren/formulieren of het begrijpen hiervan? Kom dan langs bij de Formulierenbrigade. Zij hebben elke dinsdag van 10:00-12:00 spreekuur in Bibliotheek Voorschoten. Aanmelden is hiervoor noodzakelijk en kan via telefoon 071 - 561 56 78 of e-mail naar: voorschoten@obvw.nl.

Taalspreekuur

Inwoners die beter Nederlands willen leren spreken, lezen of schrijven kunnen naar het Taalspreekuur komen. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld doorverwijzen naar een cursus, conversatiegroep of individuele begeleiding. Het spreekuur is iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Voorschoten (m.u.v. de schoolvakanties).

Taalcafé 

Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken en voor mensen die goed Nederlands spreken en geduldig anderen op weg willen helpen. Er wordt geen les gegeven, maar er wordt wel altijd een thema behandeld. Het Taalcafé wordt begeleid door enthousiaste taalvrijwilligers. Daarnaast is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn op een informele manier in een ontspannen omgeving. Iedere vrijdag tussen 13.00 -14.30 in de bibliotheek Voorschoten. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden hoeft niet, iedereen is van harte welkom.