Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2023

Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2023

Soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wat tegemoet.

Ben je mantelzorger en moet je je aangifte inkomstenbelasting nog doen? Voor velen niet de leukste klus, maar wel iets dat moet gebeuren. Er zijn geen speciale belastingregels voor mantelzorgers, maar soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wel wat tegemoet. Dat is het geval wanneer je zorg verleent aan iemand die deel uitmaakt van je huishouding, zoals bijvoorbeeld je partner of zoon/dochter. Het gaat dan om personen die zonder jouw zorg zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging. Hieronder willen wij je graag attenderen op een aantal van die tegemoetkomingen, zodat je deze kunt gebruiken voor je aangifte.

Wie kunnen gebruik maken van aftrekpost zorgkosten?

Gemaakte zorgkosten voor jezelf, je fiscale partner of je kinderen die jonger zijn dan 27 jaar kun je in aftrek brengen van je inkomstenbelasting wanneer jullie niet in staat zijn om de kosten zelf te betalen.
Als je zorgkosten hebt betaald voor een ander omdat zij zelf niet in staat waren om de kosten te betalen dan kun je ze ook in aftrek brengen.

  • Ernstig gehandicapte personen (zoals kinderen, verwanten of vrienden) met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert en die ook op jouw adres zijn ingeschrevenen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Met ernstig gehandicapt wordt bedoeld dat zij een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige, intensieve zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ouders, broers of zussen die bij je in huis wonen en die van jouw zorg afhankelijk zijn. Dat betekent dat ze zonder de mantelzorg die jij geeft, afhankelijk zouden zijn van professionele zorg (thuis of in een instelling).

Voorwaarden voor aftrek zorgkosten

Heb je zorgkosten gemaakt ten behoeve van personen zoals hierboven beschreven, dan kun je die gemaakte zorgkosten in aftrek brengen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De zorgkosten vallen niet onder het verplicht en/of vrijwillige eigen risico.
  • De kosten waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld een (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor je bijzondere bijstand hebt ontvangen mag je in aftrek brengen.
  • Als je kosten eerst zelf hebt betaald en later een vergoeding krijgt dan mag je (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  • Kies je zelf voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder indien je zorg nodig hebt die onder het basispakket valt, dan kun je deze kosten niet aftrekken.
  • Alleen noodzakelijke kosten die verband houden met ziekte of invaliditeit komen in aanmerking.
  • Je mag alleen zorgkosten aftrekken in het jaar waarin je de kosten hebt betaald.
  • Het is belangrijk dat je de bonnetjes en betaalbewijzen van betreffende kosten bewaart! Deze moet je op verzoek van de Belastingdienst kunnen laten zien. Heb je geen bonnetjes meer? Neem dan contact op met jouw zorgverzekering. Soms kunnen zij een uitdraai voor je maken waarop de kosten staan die je niet vergoed kreeg.
  • Doe je aangifte als fiscale partners, dan tel je eerst alle zorgkosten van jullie beiden bij elkaar op. Neem ook de kosten mee voor eventuele kinderen jonger dan 27 jaar of ernstig gehandicapte huisgenoten.

Drempelbedrag

Je mag zorgkosten alleen aftrekken als het totaalbedrag boven een bepaalde drempel uitkomt. Hoe hoog de drempel is, hangt af van jouw drempelinkomen en of je een fiscale partner hebt. Als je online aangifte doet, rekent de Belastingdienst de drempels automatisch voor je uit. De berekening is als volgt:

Zonder fiscale partner, drempelinkomen:

Tot € 8.603. Een drempel van € 149
€ 8.604 – € 45.695. Een drempel van 1,65% van het drempelinkomen.
€ 45.695 of meer. Een drempel van € 753 plus 5,75% van het bedrag boven de € 45.695

Met fiscaal partner:

Heb je een fiscaal partner? Dan tel je zowel de zorgkosten als het drempelinkomen bij elkaar op. Drempel is € 298 bij een drempelinkomen van maximaal € 17.206. Voor elk hoger drempelinkomen gelden dezelfde percentages.

Meer informatie

Kijk voor specifieke zorgkosten die je kunt aftrekken en meer informatie op de website van Mantelzorg.nl.

Kom je er niet uit?

Dan kun je terecht bij het belastingspreekuur in de bibliotheek van Voorschoten. Hier wordt wekelijks de mogelijkheid geboden om met hulp van vrijwilligers de Belastingaangifte 2023 (kosteloos) in orde te maken. Je dient hier wel van tevoren een afspraak voor te maken.

Vragen over het belastingspreekuur?

Bibliotheek Voorschoten

Bel 071-561 56 78 of mail naar: voorschoten@obvw.nl

Voorschoten Voor Elkaar

Bel 071 – 561 90 01 of mail naar: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Foto: Freepik.com