Nieuwe huisstijl: herkenbaar en uitnodigend

Nieuwe huisstijl: herkenbaar en uitnodigend

Als belangrijk aanspreekpunt voor welzijnsvragen is het een voorwaarde dat we als vertrouwenwekkend en laagdrempelig worden ervaren.

Het gaat er om dat mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben of mensen die zich willen inzetten voor de samenleving, weten dat we er voor hun zijn, ons sneller herkennen en makkelijk contact met ons zoeken. We willen gezien en herkend worden in wijken en op straat als een organisatie met medewerkers die met een verfrissende blik, naar een probleem, een vraag of een uitdaging kijken. Een organisatie waar mensen werken voor mensen, met grote betrokkenheid, kunde en gevoel. Onze nieuwe huisstijl gaat hier zeker aan bijdragen.

Nieuw logo
Het nieuwe logo geeft perfect weer waar Voorschoten voor Elkaar voor staat. Ria van Vliet, “wij leveren, samen met onze partners en de gemeente en onze vrijwilligers, de draagkracht waarmee iemand zijn leven op kan bouwen. Wij nemen iemand onder ‘onze vleugels’ op het moment dat het nodig is, en laten los zodra dat weer kan. Daar waar we talenten en mogelijkheden zien, moedigen we mensen aan hun vleugels uit te slaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in Voorschoten. Dat is de essentie van ons werk. Met een goed beeldmerk herkennen mensen onze organisatie en zullen ze nog makkelijker op ons afstappen. Met onze nieuwe, warme huisstijl willen we benadrukken dat iedereen bij ons welkom is, met welke vraag dan ook!”

Team Voorschoten Voor Elkaar
03-02-2020